Svoboda a příjmá demokracie

SPD Kopřivnice

Spolupráce s podnikateli

Budeme také, podporovat růst místních malých podnikatelů. Navázat větší komunikaci a spolupracovat na jedinečnosti města za pomoci místích podnikatelů

Výstavba bytů

Podpora startovacího bydlení pro mladé rodiny. Chceme využít především majetek města, na kterém lze vybudovat nové startovací byty. Jsme připraveni budovat nové byty

Přírodní zahrady

Vybudování zahrad pro vzdělávání a býchovy u předskolních dětí a žáků. Kde děti budou využívat interaktivní prvky se seberealizací. Nebo-li medoda učíme se venku. Využití také pro MŠ, ZŠ. 

Naše politická idea pro město Kopřivnice

Plánujeme jen to, co je reálné splnit a co samo město může ovlivnit.

Hnutí SPD bude na úrovni samosprávy města Kopřivnice v první řadě prosazovat zájmy svých obačanů, rodin s dětmi, důchodců, invalidů a všech, kteří řádně pracují. Chceme také více kulturního vyřžití, využití prázdných ploch i budov a jistotu pro občany města. 

Platforma na které stavíme

Platforma SPD Kopřivnice spočívá v tom, že víme kde ušetřit peníze a dobře je investovat, pro rozvoj města a především rozvoj kultůry a sportu. Víme, že ve městě Kopřivnice chybí hodně hřišt pro nejmenší děti, v naší platfomě máme toto také zahrnuté. 

STRATEGIE

Snížení zbytečných nákladu města, aby zbytečné neplatilo přeplacené faktůry. využití obnovitelných zdrojů 

PLÁN

Náš plán spočívá v tajemství využití obnovitelných zdrojů. kde lze ušetřit nemalé peníze. a na základě toho můžeme dále tvořit a budovat. 

OSLOVENÍ FIREM

Využití mistních a okolních firem, které můžou pomoci Kopřivnicic. Okolní firmy musí být našími partnery a ne soupeři. 

ZÁVĚR

Závěrem všeho je, lepší žití občanům ve městě. Snížení nákladu města a především  využítí obnovitelných zdrojů. 

Kandidátí SPD Kopřivnice

v procesu přípravy. 

Komunikace

Máme na vědomí,  komunikaci s občany města a místní firmy. Které by jsme chtěli podpořit. 
Víme, že nikdo jiný není, než občané města Kopřivnice, kteří ví co jím chybí ve městě nebo na ulici, ve které bydlí.  
Na názory a dotazy budeme přihlížet především, přednostně aby se naši občané citili dobře.