Svoboda a přímá demokracie

SPD Kopřivnice

Výstavba bytů

Podpora startovacích bydlení pro mladé. Chceme využít především majetek města, na kterém lze vybudovat nové startovací byty. Jsme připraveni budovat nové byty.

Spolupráce s podnikateli

Budeme také podporavat růst místních malých podnikatelů. Navázat větší komunikaci a spolupráci na jedinečnosti města za pomoci místních podnikatelů.

Ekonomika a Ekologie

Vybudování zahrad pro vzdělávání a výchovy předškolních dětí a žáků. Kde budou interaktivní prvky se seberealizací dětí nebo-li metoda „učíme se venku“. Využít také pro MŠ a ZŠ.

Naše politická idea pro město Kopřivnice

Plánujeme jen to, co je reálné splnit a město může ovlivnit.

Hnutí SPD bude na úrovni samosprávy města Kopřivnice v první řadě prosazovat zájmy svých občanů, rodin s dětmi, důchodců, invalidů a všech, kteří řádně pracují. Chceme také více kulturního vyžití, využití prázdných ploch i budov a jistotu pro občany města.

Platforma na které stavíme

Hnutí SPD bude na úrovni
samosprávy města Kopřivnice v první
řadě prosazovat zájmy svých
občanů, rodin s dětmi, důchodců,
invalidů a všech, kteří řádně
pracují.

STRATEGIE

Snížení finančních nákladů města, a využití volných finančních prostředků efektivně pro občany. 

PLÁN

Snažit se využívat obnovitelné zdroje ve větší míře. Za ušetřené finanční prostředky vybudovat pro lidi kulturní program. 

DOHODA S FIRMAMI A PODNIKATELI

Dohoda s firmami a s malými podnikateli ve městě a v okolí na spolupráci s městem. Podnikatel není pro nás soupeř, ale partner. 


ZÁVĚR

Snížení nákladů města, vybudovat větší vztah s podnikateli. Víme, že se vzájemnou spoluprácí můžeme toho hodně dokázat. 

Členové SPD Kopřivnice

 

Chceš se stát členem SPD Kopřivnice

Stačí napsat na email: spd.koprivnice@seznam.cz

Plán SPD Kopřivnice

Primárně se zasadíme a podpoříme jakýmkoliv způsobem výstavbu obecních a startovacích bytů, případně
revitalizujme vytipované nemovitosti v majetku města k těmto účelům tak,aby nám mladé rodiny neutíkaly do jiných měst a obcí

 Chceme vytipovat společně s občany města a přilehlých části silnice a chodníky, které jsou opravdu v dezolátním stavu a budeme usilovat a iniciovat jejich rekonstrukci či opravu, dle stavu v jakém se nachází.
Doporučíme k rekonstrukci veřejné osvětlení s využitím obnovitelných zdrojů včetně výstavby osvětlení ve vytipovaných problematických částech města

Chceme a zasadíme se o revitalizaci budov v majetku města na předškolní zařízení typu MŠ a budeme iniciovat  případnou výstavbu nových MŠ. Pokusíme se zajistit navýšení počtu
dětí mladších tří let ve třídách MŠ.

Chceme, případně podpoříme zintenzivnění kulturního života v Kopřivnici a místních částech, tak aby momentální mini akce (krom každoroční pouti), které zainteresují jen hrstku občanů byly cíleny spíše na co největší část
populace města a okolí

Chceme zajistit intenzivní budování odstraněných dětských hřišť, herních prvků a laviček u těchto prostor. Vrátíme dětem to, co jim před časem vzali. Rádi podpoříme výstavbu dalších volnočasových prvků rekreační zóny na Větřkovické přehradě. Chceme,aby nově zrekonstruované sportovní plochy byly co nejvíce využívány,
nezely prázdnotou a podpoříme jakoukoliv iniciativu, návrh, nápad k této problematice. Chceme, aby se
finance na podporu sportu v Kopřivnici spravedlivě přerozdělovaly.

Chceme, aby město Kopřivnice rozumně, dobře a rozvahou hospodařilo jak s financemi, tak s majetkem města.

Komunikace

Chtěli bychom znát váš názor na věc. Vaši problematiku na ulici, ve které bydlíte. Chceme, aby jste věděli, že jsme tady pro Vás. Proto se budeme snažit vyřešit všechny vaše poznámky a připomínky.